Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • phin
 • Sevenmen
 • Najada
 • netzturbine
 • lasarina
 • 5canner
 • nonlogo
 • serdarserdar
 • thewitchescat
 • mrug
 • bloodrainbow
 • LonePoProstu
 • 1NdyGo
 • challder
 • DavyJones
 • guyver
 • orangeugarte
 • infinitenoise
 • revue
 • pesy
 • goaskalice
 • white-eyes
 • brinno
 • malinowykisiel
 • alsvartr
 • lubiew0
 • insanedreamer
 • czyzewna
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

7700 88d4 500
Reposted fromseaweed seaweed viasrcemoje srcemoje
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923
6258 fb5f 500
Reposted fromsoftboi softboi viasrcemoje srcemoje
- Trzeba będzie to kończyć, pani Agnieszko.
- Może jeszcze chwilę popracujemy?
- Nie chodzi o dziś. Chodzi o skończenie w ogóle.
— Czesław Miłosz w rozmowie z Agnieszką Kosińską, osobistym sekretarzem, na kilka miesięcy przed śmiercią, "Pierwsi sekretarze", Gazeta Wyborcza, 29.03.13
Reposted from1923 1923
Wycofałem się z pomysłu, bo w sumie nie do końca było wiadomo, kto ma spierdalać.
— Rafał Kwiatkowski o ówczesnym zamiarze nazwania płyty własnego zespołu PRL tytułem "Spierdalaj". Stanęło na "Zła wiadomość". "Ma celę i cel", Polityka 11/13
Reposted from1923 1923
3344 16e8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasrcemoje srcemoje
6060 789d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasrcemoje srcemoje
9000 a48e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasrcemoje srcemoje
Reposted fromjedyny jedyny viasrcemoje srcemoje
Często zadaję sobie pytanie, które z tych dzieciaków za 20 – 30 lat będą lepiej przystosowane do otaczającego świata, rynku pracy i specyfiki biznesu w XXI wieku. Czy te, których odciąga się od komputera, czy te, dla których gra w trzydzieści gier naraz nie stanowi najmniejszego problemu. I powiem szczerze: nie mam na to dobrej odpowiedzi.
— Lawrence Lessig, "Ograniczając prawa autorskie, uwolnimy kreatywność", Forsal.pl, 24.09.11
Reposted from1923 1923
Przede wszystkim ludzie nie robią tego, co jest dla nich korzystne. Robią to, co im wydaje się korzystne. To jest zasadnicza różnica. Kluczowym problemem jest niepewność. Nie wiemy. Tylko się domyślamy. I większość z nas wie, że nie wie.
— Robert Skidelsky w rozmowie z Jackiem Żakowskim, "Jabłka nie zawsze spadają", Polityka 13/13
Reposted from1923 1923

- Co pan ro­bi?

- Cze­kam na siebie. 

— Emil Cioran
Reposted fromismo ismo via1923 1923
0617 c62a 500
Reposted fromretaliate retaliate via1923 1923
Reposted fromcarly carly via1923 1923
Boję się jednego. Nie Boga, bo szczerze żałuję wszystkiego, co zrobiłem, nie ludzi, bo spłaciłem dług wobec społeczeństwa i nawet odzyskałem kontakt z rodziną. Syn mi wybaczył, dwójka cudownych wnucząt pokochała. Tylko moi rodzice. Spotkania z nimi się boję. Byli kochającą się, niemal idealną parą. Oboje wierzący. Nigdy nie było w domu przemocy, krzyków, alkoholu. Zdradziłem wszystkie wartości, które mi wpajali. Często chodzę na ich grób i myślę, co ja im powiem na tamtym świecie.
— Mundek, były więzień - 60 lat życia, w tym 26 spędzonych w zakładach karnych, "Trzymam demona za mordę", Newsweek, 14/13
Reposted from1923 1923
Pogrzeb odbywał się po trzech dniach, trzy dni nieboszczyk leżący w upale, w drewnianej, dusznej chałupie. Pamiętam zawsze zaciemnione pomieszczenie i straszliwą ilość kwiatów. Od tej pory, czyli od zawsze, nie daję kobietom kwiatów.
— Jerzy Pilch, "Trumna nie mieści się w drzwiach", Polityka 17-18/13
Reposted from1923 1923
6562 d538
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr via1923 1923
2639 b228
Reposted fromirmelin irmelin via1923 1923
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl